/ معاونت ها / معاونت علمی (آموزشي-پژوهشی) / حوزه پژوهش / پایگاههای پژوهشی

پایگاههای پژوهشی

ادرس الکترونیک

نام پایگاه

https://journals.msrt.ir/

مجلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://impactfactor.ir/

جستجوی ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات ISI

http://rsh.rvp.iau.ir/

اداره کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

http://mjl.clarivate.com/

پایگاه تامسون رویترز

https://www.scopus.com/

پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)

https://isc.gov.ir/

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)


میزان بازدید: 4265


    فراخوان همکاری در تولید محتوی - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 1640    ديروز: 1614    اين ماه: 45699    تاکنون : 3575707