/ معاونت ها / معاونت سما / معاون سما

معاون سما

 

نام و نام خانوادگی: حسام الدین سالاریان

ایمیل: h_salaryan@yahoo.com

سمت: معاون دانشگاه و رئیس مرکزآموزشی و فرهنگی سما واحد نور

 

 

 

1- سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام واحد آموزشی

سال اخذ مدرک

کشور/ شهر محل تحصیل

کارشناسی

مکانیک

حرارت و سیالات

صنعتی اصفهان

1368

 

ایران/ اصفهان

کارشناسی ارشد

مکانیک

تبدیل انرژی

شیراز

1374

 

ایران/ شیراز

دکتری

مکانیک

مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقيقات

1390

 

ایران/ تهران

 

2- وضعیت استخدامی:

وضعیت همکاری: تمام وقت                   مرتبه دانشگاهی:  دانشیار                   رسمی_قطعیپایه : 18        

3- سوابق آموزشی و اجرایی:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1378 تاکنون

معاون دانشگاه و رییس مرکز آموزشی و فرهنگی سما نور از سال 1388 تاکنون

رییس انجمن انرژی ایران شاخه مازندران از سال 1395 تاکنون

مدرس دانشگاه نفت (مرکز محمود آباد)1370-1380

مدرس دانشگاه دریائی امام خمینی(ره) ( از سال 1374 تا 1380)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آمل

 

4- سوابق پژوهشی:

•           عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

•           رییس شورای پژوهشی آموزشکده سما واحد نور

•           رییس شورای پژوهشی مدارس سما واحد نور•      و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 

5- مقالات علمی پژوهشی:

 

ردیف

عنوان مقاله

مجله علمی-پژوهشی

نویسندگان

تاریخ چاپ

1

 

A comprehensive review of technical aspects of biomass cook stoves

 

Renewable and Sustainable Energy Reviews,70,,656-665,2017,Elsevier

Mohammadreza Sedighia, Hesamoddin Salarian

NOV. 2017

 

2

 

 MATERIAL DEPENDENCE OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN MULTI-LAYER MULTI-METAL COOKWARE

 

 

 Journal of Engineering Science and Technology

MOHAMMADREZA SEDIGHI,HESAMODDIN SALARIAN, HESSAM TAHERIAN

 

SEP. 2017

3

 

 NUMERICAL STUDY OF PARAFFIN HEAT TRANSFER IN MELTING PROCESS IN SOLAR WATER HEATER STORAGE TANK

 

 Journal of Interdisciplinary Research

H FATAHIAN, H SALARIAN, ME NIMVARI, E FATAHIAN

 

4

 

 Numerical Study of Suction and Blowing Approaches to Control Flow over a Compressor Cascade in Turbulent Flow Regime

 

International Journal of Automotive and Mechanical Engineering

H Fatahian, H Salarian, ME Nimvari, E Fatahian

June 2018

5

 

NUMERICAL STUDY OF THERMAL CHARACTERISTICS OF FUEL OIL-ALUMINA AND WATER-ALUMINA NANOFLUID FLOW IN A CHANNEL IN THE LAMINAR FLOW

 

IIUM Engineering Journal

H Fatahian, H Salarian, ME Nimvari, E Fatahian

June 2018

6

 

 Improving the Efficiency of a Savonius Vertical Axis Wind Turbine using an Optimum Parameters

 

 Computational Research Progress in Applied Science & Engineering

H FATAHIAN, H SALARIAN, ME, FATAHIAN

 

July 2018

7

 

Study on entropy generation of multi-stream plate fin heat exchanger with use of changing variables thermodynamic and fluids flow rate between plates and provide an optimal model

 

Indian Journal of Science and Technology

 

M Jafari, H Salarian, J Bazrafshan

2016

8

 

Energy and exergy economic analysis of cogeneration cycle of homemade CCHP with PVT collector

Canadian Journal of Basic and Applied Sciences

 

Navid Tonekabonia, Hessamoddin Salarian, Esmaeel Fatahiana, Hossein Fatahiana

2015

9

 

Presentation the decision making model, in order to the optimality of using solar panels and wind turbines instead of usual power in places with limited us

 

Journal of mathematics and computer science

(JMCS)

 

Hesamoddin Salarian, Hadi Kashefi

 

 

2014

10

 

Performance study on the dehumidifier of a packed bed liquid desiccant system

 

Scientia Iranica. Transaction B, Mechanical Engineering

Hesamoddin Salarian, Bahram Ghorbani, Majid Amidpou

2014

11

An Analysis of packed bed Liquid desiccant system

Applied Mechanics and Materials

Hesamoddin Salarian,

2013

12

 

Numerical Modeling of Turbulent Natural Convection in A Square Cavity

 

MOHAMMADREZA SEDIGHI,HESAMODDIN SALARIAN

 

13

Study of the Heat and Mass Transfer in a Dehumidification of liquid

desiccant

Applied Mechanics and Materials Vols. 110-116 (2012) pp 120-126

© (2012) Trans Tech Publications, Switzerland

doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.110-116.120

Hesamoddin Salarian,

2012

14

Application of liquid desiccant in solar thermal air conditioning

 

Davos/Switzerland - September 19-21; 2011

 

 

HESAMODDIN SALARIAN

2011

15

 A Numerical Study of heating  effect of magnetic nanoparticles Hyperthermia 

 with alternating magnetic field

International Journal of AME

H Salarian, AS Garmabaki, M Zakariapour, B Ghorbani

December, 2011

16

An experimental and modeling study of a

dehumidification tower

 International Journal of 

 the Physical Sciences Vol. 

 pp., 18 .Available online at  http://www.academicjournals.org/IJPS

ISSN 1992 - 1950 ©2011 Academic Journals

H Salarian, H Ghadamian, MK Assadi, A Ataei

June, 2011

17

A study of liquid desiccant system performance,"Proceedings, 6th International Symposium on Heating

Ventilating and Air Conditioningو The 6th International Symposium on Heating

Ventilating and Air Conditioningو ISI WEB OF KNOWLEDGE

 

Hesamoddin Salarian

2009

18

The analysis of Darcy- Brinkman- Forchheimer nonlinear equation by the use of homotopy method for flow is fully developed in the porous media     

 

 

Indian Journal of Science and Technology           

mohammad namdarian Hessamoddin Salarian

 

2009

19

Application of Desiccant in  

  modern air conditioning systems

R'09 Twin World Congress

September 14-16, 2009, Davos Switzerland,

www. R2009.org

Hesamoddin Salarian

2009

20

استفاده از انرژی‌ امواج دریاها و اقیانوس‌ها برای تولید انرژی الکتریکی

نشریه علوم دریایی

 

حسام الدین سالاریان

پاییز 1387

21

استفاده از منابع انرژی‌ای تجدیدپذیر

نشریه علوم دریایی

 

حسام الدین سالاریان

تابستان 1379

22

تحلیل اکسرژی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در منطقه لاریجان

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

حسام الدین سالاریان*,مرتضی حسین زاده,هومن نادری

پاییز1394

23

بررسی عملکرد سیالات مختلف در سیکل ترکیبی توان و تبرید    

نشريه انرژي ايران

 

حسام الدین سالاریان*,مرتضی حسین زاده,هومن نادری

1394

24

تحلیل عددی سیستم های انرژی حرارتی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

مجله فنی و مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی

بهنام بیگا نه طلب ,حسام الدین سالاریان

1395

 

6- مقالات منتشرشده در همایش های بین المللی:

مروري بر مباحث نوزدهم و هفدهم مقرارت ملي ساختمان با تاكيد بر هوای تازه و هوای مورد نیاز احتراق دستگاههای گاز سوز، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، ايران، تهران، هتل المپيك، خرداد 1391

تحلیل اگزرژی یک سیکل تبرید اجکتوری خورشیدی در طول یک روز، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بين‌المللي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، ايران، تهران، هتل المپيك، خرداد 1391

سیکل ترکیبی توربین گاز وپیل سوختی برای یک ساختمان، نهمین  همایش بین المللی انرژی، 1391

کاربرد روش آنتالپی در فرآیند جوشکاری، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها (سیالات) صفحه 52 الی 61،       3 تا 5 اسفند 1378 تهران دانشگاه علم و صنعت ایران، اسفند 1378

حل عددی جریان سیال و انتقال حرارت در یک حوضچه‌ی جوش پایدار، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز صفحه 78-69، 24 تا 27، اردیبهشت 1375

کاربرد روش آنتالپی در فرآیند جوشکاری، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز صفحه 78-69، 24 تا 27 ، اردیبهشت 1375

 

Thermo economic Optimization of Absorption Chiller Cycle as Four Heat Sources, Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications May 29-June 1 2012, Istanbul, Turkey, 29-June 1 2012

Examining the Effect of Heat Storage in a Cogeneration System, Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications May 29-June 1 2012, Istanbul, Turkey, May 29-June 1 2012

Modeling and Simulation of Thermal Cracking Reactors Equipped with Ceramic rod, The 7thInternational Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011) Kish, Iran,21-24 November,2011

Heat Transfer Modeling of Flame in Cement Kings Using CFD, 2ndInternational Conference on Cement Industry, Energy and Environment, 24,25 Nov. 2013

 

7- مقالات منتشرشده در همایش های ملی :

بررسی میزان سرمایش بر عملکرد سلول فتو ولتائیک در ناحیه کم تابش ایران، همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، اردیبهشت 1397

مطالعه عددی تاثیر همپوشانی بر عملکرد توربین بادی، همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، اردیبهشت 1397

طراحی  برج جاذب سیکل سرمایش دسیکنت مایع، دومین کنفرانس سرمایش–گرمایش وتهویه مطبوع، 1390

 

8- مقالات منتشرشده در همایش های منطقه ای :

نقش بيوگاز درحفظ منابع طبيعي ومحيط زيست، کنفرانس منطقه‌ای منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1384

 

9- شرکت در همایش ها و کارگاهها و دوره های آموزشی:

تعلیم وتربیت (1)

تعلیم وتربیت (1)

تعلیم وتربیت (1)

کارگاه پژوهش میان فرهنگی

رویکرد پژوهش محوری در مسائل فرهنگی

جنگ نرم

اخلاق استادی

 

10- راهنما و مشاوردر پايان نامه کارشناسی ارشد از جمله:

بهینه سازی انرژی مبدل های حرارتی با استفاده از آنالیز پینچ و اگزرژی

بررسي تاثير نوع زیست توده بر عملکرد تولید توان سیستم یکپارچه گازی سازی و پیل سوختی اکسید جامد

مطالعه عددی تاثیر استفاده از مواد متخلخل فلزی در کانال خنک کاری پیل سوختی پلیمری

مطالعه عددی و آنالیز اگزرژی میدان خنک کاری مارپیچ پیل سوختی پلیمری حاوی نانو سیال

مدل سازی انتقال گرما در ساختمان و روش های بهینه سازی مصرف انرژی

بررسی انتقال حرارت واگزرژی مبدل صفحه ای فین دار

بررسی تجربی سیستم هیبریدی سلول فتو ولتائیک جهت افرایش راندمان

بررسی اگزرژی فرآیند سرمایشی چیلر جذبی

 

11- داوری ها:

داوری مقالات کنفرانس

مجله انتقال حرارت وجرم 2012

International Journal of Heat and Mass Transfer

The International Journal Energy

مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (تربیت  مدرس)

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

فصلنامه علمی - پژوهشی دریا فنون

کنفرانس تهویه مطبوع چین The 6th International Symposium on Heating, Ventilating and Air Conditioning

کنفرانس نگهداشت انرژی تهران اسفند1396-1391

کنفرانس منطقه ای مکانیک (دانشگاه آزاد نور 1386)

کنفرانس ملی ارتباط با صنعت (دانشگاه آزاد واحد رشت 1384)

کنفرانس صنایع اتومبیل (دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی 1390)

و داوری طرحهای  پژ وهشی مختلف در دانشگاههای آزاد اسلامی ایران

12- طرح پژوهشی:

بررسی استفاده از بیوگاز بعنوان انرژی برتر در یکی از روستاهای نمونه شهرستان نور، 1387

تحليل اگزرژي سيكل تبريد اژكتوري خورشيدي در طول روز، 1391

طراحی سیکل ترکیبی سرمایش تبخیری غیرمستقیم و سیستم جاذب رطوبت مایع، 1394

ارائه مدل تصمیم گیری برای بررسی بهینگی استفاده از پنل های خورشیدی و توربین های بادی بجای استفاده ازبرق شهر در مکان هایی با مصرف محدود1393

13- کتاب ها

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

ناشر

سال نشر

1

Cook stoves and Cook wares from Engineering Point of View, chapter 15,Advances in Energy Research and Development

Mohammadreza Sedighi, Hesamoddin Salarian

 

ORIC Publications

 

2014

 

2

کتاب ترمودینامیک مهندسی

حسام الدین سالاریان,حسین فتاحیان-اسماعیل فتاحیان

نشر پیام سما

در دست چاپ

3

سوخت واحتراق

حسام الدین سالاریان,مهدی اسماعیل پور,محمد نامداریان

انتشارات جهانی

1394

4

متمم انتقال حرارت جابجائی پیشرفته

 

بهنام بیگانه طلب ,میعاد فرحناک ,حسام الدین سالاریان

 

انتشارات - کادوسان

1394

5

مقدمه ای بر اگزرژی

حسام الدین سالاریان-مصطفی عمران شوبی-پیمان رودگر صفار

انتشارات انسان برتر

1395

 

 

14- فعالیت های برجسته:

راه اندازی مدرسه دخترانه سما نور از سال92

راه اندازی دبیرستان دوره اول  دخترانه سما نور از سال94

راه اندازی دبیرستان تربیت بدنی دوره اول پسرانه  سما از سال96 تکمیل آموزشکده سما 1390

کسب رتبه سوم آموزشکده در بین آموزشکده های درجه کوچک سما در سطح کشور در ارزیابی عملکرد فرهنگی سال 1396

کسب رتبه سوم آموزشکده در بین باشگاه های پژوهشگران مراکز آموزشی و فرهنگی سما با درجه کوچه در ارزیابی عملکرد کشوری سال 1396

کسب رتبه سوم آموزشکده در بین آموزشکده های درجه کوچک سما در سطح کشور در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1396

 

15- عضویت در انجمن های علمی و تخصصی:

عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

عضو هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

بازرس گاز نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

عضویت در کمیته آموزش نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

عضو انجمن انرژی ایران

 

16- اهم وظایف و اختیارات:

برنامه‌ریزی برای اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها وطرح‌های ابلاغ شده ازسازمان سما.

برنامه‌ریزی برای تجهیز فضاهای آموزشی، فرهنگی و دانشجویی به وسایل وامکانات آموزشی و کمک ‌آموزشی.

برنامه‌ریزی برای توسعه پیشرفت تحصیلی و شایستگی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان سما.

سازماندهی و هدایت و رهبری عوامل انسانی حوزه معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی واحد دانشگاهی برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها.

نظارت و ارزشیابی از فرآیند اجرای برنامه‌های ابلاغ شده ازسازمان سما و سرپرستی و شورای سیاست‌گذاری سازمان سما دراستان مازندران.

مدیریت و نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات مربوط به امورمالی،دریافت شهریه، هزینه‌ها و عملکرد مالی مراکزآموزشی و فرهنگی سما.

تحقیق و پژوهش در حیطه وظایف و کاربرد نتایج حاصله برای پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها.

برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی (صندوق رفاه، امور انضباطی، مرکز مشاوره،خوابگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و تغذیه ...).


میزان بازدید: 342   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 887    ديروز: 914    اين ماه: 21506    تاکنون : 1466750