معرفی

اداره تربیت بدنی


مسئول اداره تربیت بدنی: الیاس ابراهیمی

تحصیلات: کارشناس ارشد

تلفن مستقیم
01144510794
01144511097
01144528767
داخلی 198


 شرح وظایف و مسئولیت:

۱-شرکت درجلسه سالانه مسئولان تربیت بدنی و تدوین تقویم ورزشی منطقه و مشخص نمودن میزبانی واحدها جهت برگزاری مسابقات منطقه.
۲-انتخاب مربیان تیم های ورزشی و عقدقرارداد بامربیان.
۳-برگزاری تمرینات جهت آمادگی تیمها و انتخاب تیم های ورزشی واحد، با هماهنگی مربیان مربوطه.
4-اعزام تیم های ورزشی واحد، برای حضور در مسابقات.
5-نظارت بر انجام کلاسهای آموزشی در مجموعه ورزشی.
۶-نظارت بر عملکرد مجموعه ورزشی.
۷-برگزاری اردوها و اعزام تیم های منطقه جهت شرکت در مسابقات کشوری و المپیادهای دانشجوئی.
8-انجام سایر امور مربوط، طبق تشخیص و ارجاع مقام مافوق.


میزان بازدید: 642   امتیاز این صفحه: 0

دفتر بازرسی ویژه هیات امنا


دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 762    ديروز: 1156    اين ماه: 762    تاکنون : 1597676