گروه: اخبار دانشگاه

کرسی آزاد اندیشی:

اولین رویداد ملی کرسی آزاد اندیشی با رویکرد معماری و شهرسازی

کد خبر: 762 تاریخ انتشار: 1399/12/19 نویسنده: محمدرضا اکبری

اولین رویداد ملی کرسی آزاد اندیشی با رویکرد معماری و شهرسازی در واحد نور برگزار شد.
image

با حضور معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد نور ، اولین رویداد ملی کرسی آزاد اندیشی با رقابت تیمهای دانشجویی معماری و برنامه ریزی شهری و با داوری اساتید گروه های آموزشی معماری و شهرسازی با رویکرد معماری و شهرسازی در واحد نور و به صورت غیر حضوری برگزار گردید.

image

image

image

image

image
برچسب‌ها : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور - شهرسازي - کرسی آزاد اندیشی - معماري