راهنما و دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

کد خبر: 873 تاریخ انتشار: 1400/7/3
راهنما و دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان نودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
image

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقـاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی مهر  1400 در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و با تبریک به خواهران و برادرانی که در کلیه مقـاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته / کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی مهر 1400 دانشـگاه آزاد اسلامی واحد نور پذیرفته شـده‌انـد، اعـلام مـی‌دارد شرکت‌کنندگان در دوره مذکور مـی‌تواننـد بـا مراجعه به سـایت اعـلام نتـایج مرکـز سـنجش، پذیرش و فـارغ‌التحصـیلی دانشـگاه بـه نشـانی azmoon.org  از نتیجـــه آن مطلـــع گردند.

 زمان و نحوه مراجعه پذیرفته‌شدگان براي ثبت‌ نام:

با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته‌شدگان به صورت مجازي صورت می‌پذیرد به اطلاع نودانشجویان عزیز می رساند که واحد نور با رعایت پروتکل های بهداشتی ملزوات ثبت نام حضوری برای آندسته از نودانشجویانی که امکان ثبت نام بصورت غیرحضوری را ندارند را نیز فراهم نموده است.

بنابراین نودانشجویانی که علاقمند به ثبت نام بصورت حضوری را دارند  می توانند در بازه اعلام شده برای ثبت نام بصورت حضوری به حوزه آموزش واحد نور مراجعه نمایند.

زمان ثبت نام مقاطع مختلف به شرح ذیل است:

دکتری تخصصی با آزمون : 6 و 7 شهریور 1400

دکتری تخصصی بدون آزمون 8 و 9 شهریور 1400

کارشناسی ارشد با آزمون متعاقبا اعلام میگردد

کارشناسی ارشد بدون آزمون متعاقبا اعلام میگردد

کارشناسی پیوسته صرفا براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) از سه شنبه 6 مهرماه 1400

کارشناسی ناپیوسته صرفا براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) از شنبه 3 مهر ماه 1400

کاردانی پیوسته و ناپیوسته صرفا براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) از شنبه 3 مهر ماه 1400

 

تذکر مهم: عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان بـه سـامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصـراف از ثبـتنـام تلقـی شـده و هـیچ‌گونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد‌شد.

 

مدارک لازم برای ثبت نام:

مدارکی که لازم است مطابق دستورالعمل اعلام شده ابتدا تصویر اسکن شده آن در سامانه آموزشیار بارگزاری و سپس از طریق شبکه پستی ارسال شود:

مقطع دکتری تخصصی (با آزمون و بدون آزمون)

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل
 2. تصویر کل صفحات شناسنامه
 3. شش قطعه عکس 4×3 تمام‌‌رخ که در سال جاری تهیه شده باشد (برای مشمولین 12 قطعه)
 4. تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 5. مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند. (آقایان مشمول پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود و مراجعه به پلیس 10+ برگه گواهی معافیت تحصیلی خود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگزاری در سامنه آموزشیار همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی به دفاتر پستی تحویل دهند.)
 6. تکمیل تمام فرمهای ثبت نام و فرمهای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار و سایت واحد نور قرار گرفته است.

 

مقطع کارشناسی ارشد

 

 

مقطع کارشناسی پیوسته

اصل مدرک تحصیلی دیپلم نظام آموزشی جدید(نظام 3-3-6)یا دیپلم دوره چهار ساله نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلم هنرستان نظام قدیم چهار ساله و یا گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی

و دو سری کپی

 1. اصل و تصویر کل صفحات شناسنامه (اصل شناسنامه برای احراز هویت)
 2. شش قطعه عکس 4×3 تمام‌‌رخ که در سال جاری تهیه شده باشد (برای مشمولین 12 قطعه)
 3. اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 4. مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند. (آقایان مشمول پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود و مراجعه به پلیس 10+ برگه گواهی معافیت تحصیلی خود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگزاری در سامنه آموزشیار همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی به دفاتر پستی تحویل دهند.)
 5. تکمیل تمام فرمهای ثبت نام و فرمهای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار و سایت واحد نور قرار گرفته است.

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دو سری کپی
 2. اصل و تصویر کل صفحات شناسنامه (اصل شناسنامه برای احراز هویت)
 3. شش قطعه عکس 4×3 تمام‌‌رخ که در سال جاری تهیه شده باشد (برای مشمولین 12 قطعه)
 4. اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 5. مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند. (آقایان مشمول پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود و مراجعه به پلیس 10+ برگه گواهی معافیت تحصیلی خود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگزاری در سامنه آموزشیار همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی به دفاتر پستی تحویل دهند.)
 6. تکمیل تمام فرمهای ثبت نام و فرمهای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار و سایت واحد نور قرار گرفته است.

 

مقطع کاردانی پیوسته 

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره دیپلم سه ساله و دو سری کپی
 2. اصل و تصویر کل صفحات شناسنامه (اصل شناسنامه برای احراز هویت)
 3. شش قطعه عکس 4×3 تمام‌‌رخ که در سال جاری تهیه شده باشد (برای مشمولین 12 قطعه)
 4. اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 5. مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند. (آقایان مشمول پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود و مراجعه به پلیس 10+ برگه گواهی معافیت تحصیلی خود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگزاری در سامنه آموزشیار همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی به دفاتر پستی تحویل دهند.)
 6. تکمیل تمام فرمهای ثبت نام و فرمهای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار و سایت واحد نور قرار گرفته است.

 

مقطع کاردانی ناپیوسته

 1. اصل مدرک تحصیلی دوره دیپلم سه ساله و دو سری کپی
 2. اصل و تصویر کل صفحات شناسنامه (اصل شناسنامه برای احراز هویت)
 3. شش قطعه عکس 4×3 تمام‌‌رخ که در سال جاری تهیه شده باشد (برای مشمولین 12 قطعه)
 4. اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 5. مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند. (آقایان مشمول پذیرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود و مراجعه به پلیس 10+ برگه گواهی معافیت تحصیلی خود را از این دفاتر دریافت و پس از بارگزاری در سامنه آموزشیار همراه سایر مدارک برای ارسال به واحد دانشگاهی به دفاتر پستی تحویل دهند.)
 6. تکمیل تمام فرمهای ثبت نام و فرمهای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که در سامانه آموزشیار و سایت واحد نور قرار گرفته است.

 

تذکر مهم: دانشجویانی که مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی  دارند لازم است جهت دریافت تاییدیه تحصیلی مدرک خود بصورت غیرحضوری از طریق مراجعه به سایت  emt.medu.ir  و یا بصورت حضوری با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای تهیه تاییدیه تحصیلی اقدام نموده و تصویر کد رهگیری را با مدارک خود ارسال نمایند.

 

برای گواهی نظام وظیفه دانشجویان مشمول ، برادران پذیرفته شده با در دست داشتن پرینت گواهی قبولی خود از سامانه های مرکز آزمون و سنجش دانشگاه آزاد  اسلامی برای گرفتن کد سخا به دفاتر پلیس  10+ مراجعه نمایند  و سپس با این کد وارد سایت  نظام وظیفه  شدهservices. epolice.ir     و  ثبت نام نمایند. لازم است دانشجو فرم تعهد مشمولین قرار گرفته در سایت واحد  را تکمیل و امضاء کرده و به همراه سایر مدارک برای ارسال به این واحد به دفاتر پستی تحویل دهند.

 

 

فرم های ثبت نام که توسط داوطلب تکمیل و امضا و سپس در سامانه آموزشیار بارگذاری گردد:

۱. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع دکتری_تخصصی
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/33

۲. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع دکتری حرفه ای
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/32

۳. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع کارشناسی_ارشد ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/31

۴. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/30

۵. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع کارشناسی_ناپیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/29

۶. فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید سال 1400 در مقطع کاردانی_پیوسته
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsDetails/28

 

 

مراحل ثبت نام:

مرحله اول : مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir  قسمت ورود مستقیم به سیستم پذیرش غیرحضوری با استفاده از شماره دانشجویی موقت و بارگزاری مدارک

(مشاهده آموزش تصویری راهنمایی تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه آموزشیار)

نکات مهم: 

1-در صورتی که کارت ملی ندارید می توانید تصویر صفحه اول شناسنامه خود را آپلود نمایید، توجه داشته باید در زمان ارائه اصل مدارک، کلیه مدارک لازم را همراه داشته باشید.

2- پذیرفته شدگان با جنسیت زن، در بخش آپلود مدارک نظام وظیفه، تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایند.

3- حجم تصاویر آپلودی در سامانه آموزشیار باید کمتر از ۵۰۰ کیلوبایت باشد و حتما باید فرمت jpg یا png داشته باشد.

 

 

مرحله دوم : تحویل مستندات (مدارک بارگزاری شده و سایر فرم های تکمیل شده ) با حضور در محل واحد نور یا ارسال از طریق اداره پست به واحد دانشگاهی

آدرس پستی : نور - ابتدای جاده نور به چمستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور کد پستی: 4641859557

توجه : هنگام ارسال مدارک از طریق اداره پست حتما کد رهگیری دریافت و تا اطمینان از دریافت مدارک در واحد دانشگاهی نزد خود نگهدارید.

مرحله سوم: دریافت شماره دانشجویی دائم (بعد از بارگذاری کلیه مدارک مورد نیاز در سامانه آموزشیار، آموزش دانشگاه پس از بررسی دقیق، در صورت نداشتن نواقص اقدام به تایید و تخصیص شماره دانشجویی دائم می‌نماید)

برای دریافت شماره دانشجویی دائمی بعد از انجام بارگزاری مدارک در سامانه آموزشیار حتما با کارشناس مربوطه آموزش تماس بگیرید.

شماره مستقیم حوزه آموزش واحد نور:

01144520669

 

مرحله چهارم:  واریز شهریه به روش زیر:

با دریافت شماره دانشجویی دائم با ورود به سامانه آموزشیار به آدرس stdn.iau.ac.ir در بخش مدیریت مالی نسبت به واریز شهریه مشخص‌شده اقدام و الباقی شهریه نیز تا قبل از امتحانات ترم جاری تسویه گردد.  (در این مرحله امکان تقسیط شهریه و همچنین برای الباقی شهریه امکان استفاده از وام های بلند مدت و وام وزارت علوم با کارمزد 4%  مهیا می باشد.)

شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که به منظور تامین بخشی از هزینه های این دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گردد. علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و برای فقط ترم اول باید  مقطع دکتری تخصصی مبلغ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال، مقطع کارشناسی ناپیوسته مبلغ 2.225.000ریال، مقطع کاردانی پیوسته مبلغ 1.950.000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار  پرداخت نمایند. همچنین حق بیمه حوادث مبلغ ۶۵,۰۰۰ ریال می‌باشد که پذیرفته شده باید در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.

نکته مهم : لطفا برای پرداخت شهریه از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" زیر منوی " مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو" و با انتخاب دکمه "پرداخت الکترونیکی شهریه" و دکمه "پرداخت الکترونیکی هزینه بیمه و خدمات آموزشی" اقدام به پرداخت نمائید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی در مورد پرداخت الکترونیکی شهریه با مسئول امور شهریه واحد نور سرکار خانم رنجبر به شماره 01144529417 و برای کسب اطلاعات در مورد وام ها با مسئول صندوق رفاه واحد نور سرکار خانم یزدانی به شماره 01144529735 در ساعات اداری تماس بگیرید.

مرحله پنجم: انتخاب واحد

 در ترم اول پس از پرداخت بخشی از شهریه و خدمات آموزشی و حق بیمه  انتخاب واحد توسط خود واحد دانشگاهی انجام خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است، ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

 

راهنمای تصویری پرداخت الکترونیک ، ورود به سامانه آموزشیار و چگونگی دریافت و میزان وام های دانشجویی در کانال های تلگرام و اینستاگرام واحد نور با آیدی iaunoor@  قابل مشاهده است.

 

این پست بروزرسانی می شود...نظرات بینندگان

نام

پست الکترونیک

نظر

عبارت امنیتی

اگر قادر به خواندن اعداد نيستيد صفحه را refresh كنيد  فراخوان همکاری در تولید محتوی - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

  عضویت در خبرنامه

  آمار بازدید       امروز: 48    ديروز: 3947    اين ماه: 49287    تاکنون : 3109388